Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Deelraad

Het Praktijkonderwijs heeft een deelraad. In deze deelraad zitten personeelsleden en ouder(s)/verzorger(s). De locatiedirecteur is op uitnodiging aanwezig om zaken toe te lichten of te bespreken. Er wordt ongeveer 4 keer per jaar vergaderd. In de deelraad wordt gesproken over zaken waarover op locatieniveau besloten wordt, zoals de locatiebegroting, formatie, beleidsplannen en lopende zaken. 

Leden deelraad

Mevrouw M. Reijnierse (ouder)
De heer J. van Spriel (ouder)
De heer P. de Krosse (teamlid)
De heer M. Papenborg (teamlid)