Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Onderwijs

In ons onderwijs willen we uitdagen en stimuleren we het maken van keuzes. Dit vinden we belangrijk omdat we hiermee onze jongens en meiden invloed geven op het eigen leerproces. Zo mag je in Rhenen in klas 1 en 2 al kiezen tussen sport of mvi. In 3 en 4 mavo kies je of je je vakkenpakket wil uitbreiden met een uitdagende praktische component (Dienstverlening & Producten, Media Vormgeving & ICT of LO2). In 3 en 4 kader kies je naast je profiel uit maar liefst 16 keuzevakken de 4 keuzevakken die het beste bij je passen.


Onze werkwijze is gericht op leren, persoonlijke ontwikkeling, ict en uitdagende opdrachten. In de Pantarijnuren werken we gericht 
aan leerstrategieën, loopbaanoriëntatie en reflectie. In Rhenen stimuleren we het lezen van boeken. Leerlingen nemen een eigen leesboek mee of lenen een boek in onze eigen schoolbibliotheek.
In rekenlessen bereiden we voor op de Rekentoets. We maken gebruik van GOT IT. Dit is een adaptieve rekenmethode.
Tijdens determinatiemomenten (ieder rapport) gebruiken we RTTI als instrument om het niveau van de leerling te bepalen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bremer op telefoonnummer 0317 - 612 515.