Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Leerlingbegeleiding

Coach

Elke leerling krijgt een coach, een persoonlijk begeleider, toegewezen. De coach is eerste aanspreekpunt van de leerling/ouders. In voortgangsgesprekken met de coach en leerling worden de resultaten en het sociaal-emotioneel functioneren besproken. Mogelijke problemen worden bespreekbaar gemaakt bij de leerling en ouders. De coach voert ook loopbaanoriëntatie gesprekken ( bijv. profielkeuze) met de leerling.

Pantarijnuur (PU-uur)

In het Pantarijnuur komen algemene onderwerpen aan de orde. Denk aan studievaardigheden, omgang social media, loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), begeleiding keuze profielvakken en vakkenpakketkeuze.                                                                                                                                                                      

Orthopedagoog

De orthopedagoog geeft extra hulp als leerlingen dreigen vast te lopen. Dit kan op allerlei gebied zijn zoals sociaal-emotionele problemen, leerproblemen, gedragsproblemen, faalangst of examentraining. Aan de hand van een handelingsplan bieden we de leerling extra hulp op maat aan.

Vertrouwenspersoon

Op school is een vertrouwenspersoon aanwezig. Soms bespreekt een leerling liever problemen met  een persoon die de leerling geheel in vertrouwen neemt. 

Leerlingbegeleider

Leerlingen met een arrangement krijgen extra ondersteuning van de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider voert gesprekken met ouders en externe begeleiders. Naast de coach is de leerlingbegeleider de belangrijkste contactpersoon voor de leerling met een arrangement. Indien er problemen op sociaal emotioneel gebied zijn gesignaleerd, bestaat de mogelijkheid een leerling aan te melden voor de sociale vaardigheidstraining (SOVA).

Leerlingbespreking

Zes keer per jaar houden we een leerlingbespreking. Coach, docenten, orthopedagoge en de zorgcoördinator bespreken dan het functioneren van de leerlingen waarbij we ook de resultaten meewegen. 

Studiebegeleiding

Leerlingen die grote achterstanden hebben op het gebied van begrijpend lezen en/of rekenen komen in aanmerking voor studiebegeleiding (SB). De leerlingen krijgen dan 1 keer per week extra les voor begrijpend lezen en/of rekenen. Na een periode van ongeveer 3 maanden toetsen we de leerlingen opnieuw. Aan de hand van het resultaat bekijken we of verdere begeleiding nog nodig is.

Naschoolse huiswerkbegeleiding en bijles

Het Pantarijn biedt samen met Bijlesnetwerk huiswerkbegeleiding en bijles aan. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen. 

 

Even voorstellen…

Namens Bijlesnetwerk stel ik me graag aan u voor. Ik ben Corbin Stinkens en ben als vestigingscoördinator verantwoordelijk voor de begeleiding vanuit Bijlesnetwerk. Ik ontmoet u graag op één van de ouderavonden die vanuit de school worden georganiseerd, maar u kunt uiteraard ook langskomen of een afspraak met mij maken.

 

Begeleiding van Bijlesnetwerk in het kort

Bij Bijlesnetwerk is het kennisniveau van uw kind het vertrekpunt. Tijdens het intakegesprek maken we samen een plan van aanpak, opgesteld aan de hand van de Studievaardigheden- en Motivatietest. Ook werken we samen met de school en hebben regelmatig contact met mentoren en docenten. Zo kunnen wij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van uw zoon of dochter.

 

We werken altijd in kleine groepen, zodat uw kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Onze begeleiders houden de voortgang van uw kind bij en bespreken die met u. Zo weet u precies wat het effect van de begeleiding is.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles kunt u bij mij terecht. U kunt mij telefonisch bereiken op: 06 13 62 86 74 en per e-mail via: corbin.stinkens@hwb.bijlesnetwerk.nl.

 

ZAT

Zijn er ernstige problemen op gedragsgebied waarvoor de school niet direct een oplossing voor weet, dan kan het ZAT ( zorg advies team) worden ingeschakeld. Dit team bestaat uit de schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, politie, leerplichtambtenaar, orthopedagoog, teamleider en de zorgcoördinator van Pantarijn.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert en bewaakt alle zorg.