Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

Beleid

Informatie over coronamaatregelen voor leerlingen en ouders

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de coronamaatregelen binnen Pantarijn. Wij volgen daarbij de voorschriften vanuit het RIVM.

Houd je aan de volgende basisregels:

- Verkouden of verhoging? Blijf dan thuis
- Voor volwassenen geldt: houd 1,5 meter afstand van elkaar
- Was regelmatig je handen
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Schud geen handen
- Gebruik papieren zakdoekjes

----------------------------------

Update – 15 oktober

Nu het coronavirus helaas weer oplaait, heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus te bestrijden. Dit heeft ook gevolgen voor onze school.

Mondkapjes verplicht
Het kabinet neemt juridische stappen om mondkapjes te verplichten in de publieke binnenruimte en in het openbaar vervoer. Vooruitlopend op deze maatregel hebben wij besloten alle leerlingen en medewerkers vanaf donderdag 15 oktober te verplichten een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen de school. Dat wil zeggen bij de kluisjes, in de gangen, in de trappenhuizen, etc. etc. Deze verplichting geldt dus overal op school, behalve tijdens de les en op het moment dat leerlingen in de aula zitten.

Geen mondkapje = geen toegang
Omdat een mondkapje vanaf donderdag 15 oktober verplicht is, laten we vanaf dan alleen nog leerlingen in school toe die een mondkapje dragen. Dit mogen zowel uitwasbare als wegwerpmondkapjes zijn. 

Overige maatregelen blijven van kracht
Mondkapjes zijn uiteraard niet hét middel tegen corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Het gebruik van mondkapjes vervangt dus ook niet alle andere genomen maatregelen. Aanvullende afspraken m.b.t. looproutes, intensievere schoonmaak, 1,5 meter afstand regel, extra ventilatie en het gebruik van spatschermen, etc. blijven uiteraard gelden.

Wij begrijpen dat dit voor sommige leerlingen en ouders een ingrijpende maatregel is, maar rekenen op ieders medewerking. Maak je je zorgen of ben je onzeker, blijf hier niet mee rondlopen. Je kunt op school altijd terecht bij jouw mentor.


----------------------------------

Praktische maatregelen op school
Pantarijn gaat uit van de (landelijke) richtlijnen van het RIVM en de VO-raad. De praktische maatregelen staan hieronder, zodat iedereen daarmee rekening kan houden. De mentor bespreekt de maatregelen met de klas. Aan u als ouder(s)/verzorger(s) vragen wij om deze ook samen met uw zoon/dochter door te nemen. Daarmee wordt het belang van de maatregelen nogmaals onderstreept.

- Leerlingen hoeven niet langer anderhalve meter afstand van elkaar te houden, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. De anderhalve meter regel geldt wél tussen onze leerlingen en onze medewerkers en tussen onze medewerkers onderling.
- Binnen Pantarijn geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig.
- Leerlingen die met klachten conform de RIVMrichtlijnen toch naar school komen, worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd.
- Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM voorschriften omtrent handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Op school zijn hygiënische middelen beschikbaar en gemeenschappelijke ruimtes, trapleuningen en deurklinken worden extra schoongemaakt. We vragen leerlingen en medewerkers om ook thuis extra aandacht te schenken aan persoonlijke hygiëne.

Ventilatie
Er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het belang van goede ventilatie en de mogelijke rol die ventilatiesystemen spelen bij de verspreiding van het virus.

De ventilatiesystemen van onze scholen aan de Hollandseweg in Wageningen en in Kesteren zijn gecontroleerd en ingesteld volgens RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat er 100% aanvoer van verse buitenlucht is. Aanwezige airco's kunnen worden gebruikt omdat er in de betreffende ruimtes voldoende verse lucht wordt aangevoerd.

De Pantarijn-locatie in Rhenen en de Internationale Schakelklas (ISK) in Wageningen beschikken niet over een ventilatiesysteem; zij kunnen echter voldoende ventileren met geopende ramen. Op die locaties gelden de gelden onderstaande aanvullende maatregelen:
- Lokalen worden na ieder lesuur  en/of tijdens pauzes extra gelucht door 10 tot 15 minuten deuren en ramen open te zetten.

Er worden binnen Pantarijn geen ventilatoren gebruikt die ongefilterde circulatie van lucht veroorzaken.

Wanneer blijf je thuis?
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs op school volgen, conform het besluit van het kabinet (24 juni 2020). We benadrukken de volgende punten:

- Leerlingen die ziek zijn, volgen de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure.
- Leerlingen MOETEN thuisblijven bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
- Leerlingen met bovenstaande verschijnselen laten zich zo spoedig mogelijk testen en blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Ook huisgenoten blijven in dat geval thuis. Blijk je geen corona te hebben, dan vervalt de quarantaineplicht.
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren of leerlingen met huisgenoten die tot de risicogroep behoren, kunnen in overleg met hun mentor/afdelingsleider thuis onderwijs volgen.

Thuisquarantaine
Ben je op vakantie geweest? Voor sommige landen of gebieden is het advies om direct na thuiskomst in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op de pagina Reisadviezen kun je checken of dit ook voor jouw vakantiebestemming geldt. Door thuis te blijven, draag je bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland. Lees hier wat de regels zijn voor thuisquarantaine

----------------------------------

Heb je vragen over het coronavirus? Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates:

Algemene informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Veelgestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Voor meer informatie over corona en middelbare scholen verwijzen wij je naar de website van de VO-raad

Heb je een corona gerelateerde vraag specifiek aan Pantarijn? Neem dan contact met ons op via communicatie@pantarijn.nl